Kategoriat
Yleinen

Miten Puhveli eroaa markkinoilla olevista muista soittojärjestelmistä?

Aikanaan soittojärjestelmä on otettu käyttöön sen vuoksi, että pystytään tehokkaammin kontaktoimaan yritykselle potentiaalisia asiakkaita. Järjestelmään on lisätty soittolista, joka on sitten soitettu läpi ja raportoitu kauppoihin/soittopyyntöihin/tapaamisiin jne. Tänä päivänä soittamiseen on liitetty tarkempi raportointi ja entistä kohdennetummat kohderyhmät. Soittojärjestelmän ja kontaktipankin yhdistelmä Puhveli myynnin työkaluna yhdistää raportointiin kontaktipankin. Omien excel-listojen tuontimahdollisuuden lisäksi asiakas voi ostaa […]

Kategoriat
Yleinen

Kuinka suuri potentiaali on uusissa perustettavissa yrityksissä?

Suurin osa uusista yrityksistä perustetaan osakeyhtiöiksi tai toiminimiksi, tämän lisäksi vaihtoehtona ovat kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta. Puhvelin kontaktipankkiin ilmestyy päivittäin useita uusia yrityksiä eri toimialoilta. Kun tarkastellaan esimerkiksi vuotta 2018, perustettiin uusia yrityksiä 36 000 kappaletta ja näistä vajaa puolet olivat osakeyhtiöitä ja siirtyivät näin ollen Puhveliin. Tämä tarkoittaa vajaata 18 000 tuoretta yrityskontaktia. Harvalla […]