Kategoriat
Yleinen

Kuinka suuri potentiaali on uusissa perustettavissa yrityksissä?

Suurin osa uusista yrityksistä perustetaan osakeyhtiöiksi tai toiminimiksi, tämän lisäksi vaihtoehtona ovat kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta. Puhvelin kontaktipankkiin ilmestyy päivittäin useita uusia yrityksiä eri toimialoilta. Kun tarkastellaan esimerkiksi vuotta 2018, perustettiin uusia yrityksiä 36 000 kappaletta ja näistä vajaa puolet olivat osakeyhtiöitä ja siirtyivät näin ollen Puhveliin.

Tämä tarkoittaa vajaata 18 000 tuoretta yrityskontaktia. Harvalla myyntiä tekevällä yrityksellä on kohderyhmänä kaikki Suomen uudet yritykset, mutta tästä massasta varmasti löytyy jokaiselle jotain. Tyypillisimmin yritysten välisessä myynnissä rajataan asiakaskohderyhmää aluksi ilmoitetun toimialan perusteella.

Uusien yritysten jakaantuminen toimialoittain

Uudet yritykset jakaantuvat tietenkin epätasaisesti eri toimialoille, suosituimmat vuonna 2018 olivat seuraavat:

-Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

(sisältää laki-, tili- ja mainostoimistot sekä liikkeenjohdon konsultoinnin)

-Tukku- ja vähittäiskauppa

-Rakentaminen

Alkupääomavaatimuksen poistaminen osakeyhtiöiltä

Heinäkuun alusta 2019 poistettiin uusien osakeyhtiöiden alkupääomavaatimus, joten perustaminen on onnistunut siitä lähtien kokonaan ilman 2 500 euron talletettavaa pääomaa. Tämän voi olettaa kasvattavan yritysten perustamismääriä ja tuoden täten Puhvelin asiakkaille entistä enemmän yhteystietoja kontaktoitavaksi.

Suurimmassa osassa Euroopan unionia pääomavaatimus on jo poistettu ja nyt Suomi tulee samalle viivalle muiden maiden kanssa. Uudet yrittäjäksi ryhtyvät, jotka olisivat aiemmin valinneet toiminimen, saattavat nyt kääntyä osakeyhtiön puoleen ja tämän lisäksi nykyiset toiminimiyrittäjät saattavat herkemmin muuttaa toimintansa osakeyhtiöksi.

Asiakaspoistuman korvaaminen tuoreilla yrityksillä

Yrityksen kerättyä tietyn kokoisen asiakaskannan on vääjäämätöntä, että osa asiakasyrityksistä vuosien mittaan lopettaa toimintaansa tai tulee myydyksi isommalle toimijalle. Asiakaspoistumaa paikatakseen yrityksen on hyvä pitää silmällä uusia yrityksiä ja kontaktoida näitä esimerkiksi tietyin väliajoin, kun potentiaalisia on kertynyt tarpeeksi. Olemalla ensimmäisenä yhteydessä potentiaaliseen asiakkaaseen kasvatat todennäköisyyttä asiakkuuden päätymiseen omalle yrityksellesi.

Mikäli haluat levittää tietoisuutta yrityksesi tuotteista ja palveluista uusille yrityksille mahdollisimman pian perustamisen jälkeen, voit yhteystietojen avulla toteuttaa suoramainoskampanjan esimerkiksi joka kuukauden alussa ja tämän jälkeen kontaktoida suoramainostetut puhelimitse. Kauppa tulee päätökseen mahdollisesti vasta asiakasyrityksen kasvaessa, mutta kun todellinen tarve syntyy, on yrityksesi ensimmäisenä mielessä.

Uudet yritykset kohderyhmänä

Moni yritys suuntaa myyntiään paljon aloittaviin yrityksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi mainostoimistot, kirjanpitoyritykset, laskutuspalveluita tarjoavat yritykset ja kotisivuja tarjoavat yritykset. Uusilla yrittäjillä on usein tarve niin yrityksen ulkoisen kuin myös digitaalisen kuvan rakentamiseen (teippaukset, käyntikortit, kotisivut yms.) ja varsinkin osakeyhtiöillä kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä selviytymiseen. Tämän lisäksi luonnollisesti alussa tarvetta on asiakkaille ja tähän mainostoimistot voivat tuoda ratkaisun niin digitaalisella kuin myös muulla lailla toteutetulla mainonnalla.

Asiakasyritys ”uransa” alkuvaiheessa saattaa tehdä ensin pienempiä hankintoja, jolloin rahaa ei liiku vielä kovin paljon myyjän suuntaan. Asiakassuhteen synnyttyä ja asiakasyrityksen toiminnan jatkuessa ja kasvaessa suurenevat myös yleensä hankintojen määrät. Tällöin sillä pienellä vaivalla, että toimialan uudet yritykset on jaksettu kontaktoida järjestelmällisesti läpi, on saatu aikaan suuri vaikutus kassavirrassa tulevaisuudessa.

Tarkista koejakson aikana, kuinka monta yritystä perustetaan tuotteittesi kohdetoimialoille ja tilaa maksuttomat testitunnukset aloitussivulta: www.puhveli.co

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *